Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

System renowacji starego pokrycia dachowego

ZASTOSOWANIE PAPY PERFOROWANEJ LEMBIT WENT.
Nachylenie połaci dachowej min. 3% , max. 20% .
( propozycja)

DACHY PŁASKIE BETONOWE

Remont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby odkrywek, najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń, która pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, korzystne będzie zamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej i wmontowanie kominków wentylacyjnych.

1. Dach betonowy: stare pokrycie papowe naprawione, zagruntowane i podziurawione.

2. Stare pokrycie papowe (papa asfaltowa na tekturze lub papa zgrzewalna na asfaltach oksydowanych lub papa zgrzewalna modyfikowana SBS) nie więcej jak 5 warstw; należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z papy podkładowej zgrzewalnej np. LEMBIT O P-V70 S30 lub LEMBIT O P-V70 S24. Zagruntować stare pokrycie papowe środkiem hydroizolacyjnym (np. IZOLBET K, JARLEP G, VISBIT lub innym).Tak przygotowane podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1m2 , np. wiertłem Ø10 , aż do warstwy zawilgoconej).

3. Papa perforowana typu LEMBIT WENT (zdj. 1).

Papa ma za zadanie wyrównać ciśnienie i zapobiega powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym, tworzy cały system kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje przez kominki wentylacyjne, nie tworząc pęcherzy w ułożonej warstwie papy. Należy ją ułożyć bez klejenia " na sucho", na zakłady o szerokości od 2 do 3 cm.

Zdj. 1

Zdj. 1

Papy perforowanej LEMBIT WENT nie należy układać w odległości mniejszej niż 50 cm od :
• okapów
• wypustów dachowych
• dylatacji konstrukcyjnych budynku
• kominów , attyk i ogniomurów

4.Kominek wentylacyjny w ilości 1 szt. od 40 do 60m2 .

W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych - na papie LEMBIT WENT (zdj. nr 1 ) ; należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy podkładowej i wierzchniego krycia o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy (zdj. nr 2 ).
Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża . Wokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień z papy wierzchniego krycia o średnicy około 30 cm oraz okleić kominek paskiem papy o szerokości około 15cm ( zdj. nr 3). Styk papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych po uprzednim podgrzaniu palnikiem gazowym lub uszczelniaczem dekarskim.

Zdj.2

Zdj.2

Zdj.3

Zdj.3

5.Warstwa podkładowa.

Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS typu LEMBIT SUPER MEMBRANA (odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć w temp. -200C ), LEMBIT SUPER P-PYE200 S50 SBS , LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS lub inne.
Arkusze papy łączyć na zakłady: podłużny: 9 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm.
W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy podkładowej o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy( zdj. nr 3).


Mocowanie papy podkładowej do starego podłoża następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej LEMBIT WENT (zdj. nr 4).


Zdj.4

Zdj.4

6. Warstwa wierzchniego krycia.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S - ( odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć w temp. -250C ) lub LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS lub inne; należy ją zgrzać na całej powierzchni do podłoża . Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki zgrzać tak , aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości od 0,5 do 1 cm , a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12 do 15cm .
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki (zdj. nr 5 ).

Zdj. 5

Zdj. 5

Zdj.6

Zdj.6

W przypadku nie uzyskania wypływów uzyskujemy je poprzez wyciśnięcie wałkiem silikonowym o szerokości 10cm ( zdj. nr 6).

Wypływającą masę asfaltowo kauczukową posypać posypką w kolorze papy ( dj. nr 7 ) celem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV i podniesienia estetyki pokrycia .

Brak wypływów masy asfaltowo - kauczukowej świadczy o braku szczelności całości pokrycia papowego.

Zdj.7

Zdj.7

UWAGA:
Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie pokrycia dachowego zgodnego z przeznaczeniem i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, w każdym pojedyńczym przypadku, odpowiada projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i wykonawca.